top of page

NÄTVERK

Kooperationer

 

Internationellt nätverk för immaterialrätt

Lexicom

(sammanslutning av advokatbyråer i Europa)

Vårt nätverk är av internationell karaktär och byggt på mångårigt personligt förtroende. Vi har tillgång till ett brett nätverk, men är inte förpliktigade gentemot någon. Därigenom kan vi välja den bästa samarbetspartnern beroende på situation. Detta ökar effektiviteten, sparar pengar och höjer kvaliten. 

bottom of page