top of page

Nyheter

I mitten av augusti 2015 träder EU-arvsförordningen ikraft 

Inlägg från den 15 juni 2015

 

Den 17 augusti 2015 träder EU-arvsförordningen ikraft. Detta är en förordning med gemensamma arvsrättsliga regler för nästan alla medlemsländer i EU. De nya reglerna avser att underlätta avgöranden i gränsöverskridande arvsärenden inom Europa. Det medför dock också att det är nödvändigt att se över hur man vill att arvet ska fördelas.

 

Detta gäller framförallt dem som bor och arbetar utomlands samt pensionärer som tillbringar mycket tid i ett annat land än hemlandet.

 

Fortsättningsvis kommer huvudreglen vara att det är den avlidnes hemvist som ska avgöra vilket lands lag som tillämpas på arvsfrågan. Detta är en stor skillnad om man jämför de tidigare svenska och tyska reglerna, där medborgarskapet var avgörande. Om en svensk medborgare som bor i Tyskland avlider, är det således tysk rätt som reglerar arvsfördelningen samt själva förfarandet, inte svensk som tidigare. Ska svensk rätt användas, måste ett aktivt rättsval ha träffats.

 

Eftersom de nationella lagarna skiljer sig åt, kan det komma till olika utfall i arvsfördelningen enligt lag. Exempelvis skiljer sig reglerna åt när det handlar om fördelningen mellan makar och barn samt kvoterna för laglotten. För makar kan ändringen leda till oönskade konsekvenser vad gäller fördelningen ur ett arvsrättsligt perspektiv.  

 

Det finns som ovan nämnt, möjlighet för den enskilde att genom en lagvalsklausul bestämma vilken lag som ska användas. EU-arvsförordningen föreskriver att tillämplig lag även fortsättningsvis kan knytas till medborgarskapets lands lag, så som det är föreskrivet både i Sverige och Tyskland för tillfället. Denna lagvalsklausul måste dock uppfylla vissa formkrav för att vara giltig. När man träffar ett lagval kan man naturligtvis även reglera andra förehavanden vad gäller arv och fördelning av förmögenhet om detta ska ske på andra premisser än vad arvslagen stadgar.

 

Vi hjälper gärna till med att utvärdera Din arvssituation i anledning av det nya rättsläget.

Werner, Luger & Partner presenterar- föredrag gällande EU-arvsrättsförordningen

Inlägg från 25 september 2015

 

Den 17 augusti 2015 trädde den nya EU-arvsförordningen ikraft. Denna förordning innehåller gemensamma arvsrättsliga regler för nästan alla medlemsländer inom EU. De nya reglerna avser att underlätta avgöranden i gränsöverskridande arvsärenden inom Europa. Det medför dock också att det är nödvändigt att se över hur man vill att arvet ska fördelas. Detta gäller framförallt dem som bor och arbetar utomlands samt pensionärer som tillbringar mycket tid i ett annat land än sitt hemland.

 

Eftersom de nationella arvsreglerna skiljer sig från land till land kan det, beroende på vilket lands arvsrätt som finner tillämpning, resultera i olika rättsföljder. Som ett exempel skiljer sig reglerna i svensk och tysk rätt åt vad gäller arvsfördelningen mellan make/maka och barn samt laglottsreglerna. Hos gifta makar kan den nya lagändringen t ex. medföra en oönskad fördelning av arvet.

 

Advokaterna och Rechtsanwälte hos Werner, Luger & Partner kommer att hålla ett föredrag i Biblioteket i Literaturaus den 13 oktober kl 18:30 om den nya EU-arvsrättsförordningen. Det kommer också att finnas tid för att ställa frågor.

 

Här hittar ni inbjudan och mer information.

 

 

Dr. Klaus Werner som gäst på "Brennpunkt Wirtschaft"

Inlägg från den 10 juni 2016

 

Lördagen den 11 juni 2016 är Dr. Klaus Werner gäst hos Dr. Phil.h.c.mult. Erich Lejeune i München.tv. Han berättar bland annat om sina erfarenheter inom den svensk-tyska gemenskapen.

 

Sändningen kan inom kort även ses på internet under följande länk: http://www.muenchen.tv/mediathek/kategorie/sendungen/brennpunkt-wirtschaft

 

München.tv distribueras i HD format via Vodafone Kabel Deutschland på programplats 153 och 183 samt via satelit, Telekom Entertain och via Livestream i internet under www.muenchen.de samt Lokal-TV-App.

bottom of page