top of page

Dr. Klaus Werner

 

Email: kwe@wernerlaw.de 

Sekretariat: Viktoria Jäger

Telefon: +49-89-54521-111 

Fax: +49-89-54521-109 

Kontor: München

Dr. Klaus Werner var med och grundade kontoret år 1984.
Han är verksam som Rechtsanwalt (tysk advokat) sedan år 1975.
Språk

 

Tyska

Engelska

Svenska

Medlemskap

 

Svenska handelskammaren

(Styrelsemedlem)

 

Tysk-svenska handelskammaren

 

Deutsch-Nordische Juristenvereinigung

 

International Bar Association

Diverse styrelseuppdrag

2010 - present

2010 - present

Studier
Ludwig-Maximilians-Universität München

1970 - 1975

 

Rechtsreferendariat i Bayern och Stockholm

Verksamhetsområden
  • Mergers & Acquisition

  • Bolagsrätt, upphovsrätt och medierätt.

  • Immaterialrätt

  • Fastighetsrätt

  • Tysk-svenska rättsförhållanden

  • Juridisk rådgivning till svenska dotter- och holdingbolag i Tyskland.

  • Förmögenhetsrättslig rådgivning

  • Testamentsexekution

bottom of page